Executive members

User Avatar

Sunil Sam Varghese

President
User Avatar

Biju Abraham Thomas

Vice President
User Avatar

Arun Joy

General Secretary
User Avatar

Gopinath N. K.

Joint Secretary
User Avatar

Sonia Balagopal

Treasurer
User Avatar

V Balagopal

Member In Charge (1981-1990)
User Avatar

Madhu Nair

Member In Charge (1991-2000)
User Avatar

Mathew Abraham

Member In Charge (2001-2010)
User Avatar

Sariga Gopan

Member In Charge (2011-2020)